*** ZPRAVODAJSTVÍ*** UDÁLOSTI *** ZAJÍMAVOSTI *** KOMENTÁŘE  ***
V průběhu roku 2007 byly vybudovány nové polní cesty ve střední části Kopaninského hřbetu. Cesty slouží majitelům k přístupu na své pozemky, získané přerozdělením v rámci restitucí.
Při této akci, spolufinancované „Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem“ (EAGGF), byla vystavěna nová cesta z dolní části Pelíkovic na Pelíkovickou pustinu. Cesta svým podivným vedením a velmi, velmi strmým stoupáním provozu příliš nevyhovuje (částečně se jezdí mimo tuto cestu).
Další cesta byla vystavěna z hřebenové silničky severním svahem pod Pelíkovickou pustinou. Cesta je slepá, končí při okraji lesa nad Zálesím. Na polní cestu má tato komunikace poněkud předimenzované parametry, zvláště v porovnání s také novou cestou z rychnovské Selské strany k Červenému domu (penzion Panorama).
Zmíním ještě odbočku z pelíkovické silnice nad Zálesím, končící na louce za mostkem přes potok.
Při této akci byl také položen nový živičný povrch na hřebenovou silničku od Pelíkovic na Pelíkovickou pustinu a na silničku z Pelíkovic do Liščí Jámy.
Cesty mají sloužit především zemědělcům a místním obyvatelům pro dopravní obsluhu, ale i přes zákaz vjezdu ji většinou používají „auto-výletníci“.
V roce 2008 byla podle části cest vysazena jednostranná alej javorů.
Těžká technika
Těžká technika
Informační tabule
Informační tabule
13.08.2013 17:44:44
Michal Vrbata

Nejnovější příspěvky:

http://kopanina.mistecko.cz ©Michal Vrbata Všechna práva vyhrazena.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one